Organizare

      Inspectoratul Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Ialomita (ITCSMS Ialomita), functionează ca instituţie cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi de la bugetul de stat, în subordinea MADR, prin Inspecţia  Naţională pentru Calitatea Seminţelor organizată ca serviciu în cadrul Direcţiei Generale Control Antifrauda si Inspectii, Directia Inspectii de Stat. 
      Structura organizatorică a Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor  Ialomita  este stabilită anual prin Ordinul Ministrului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale. 
       Conducerea instituţiei se asigură de către un inspector sef, care are în responsabilitate coordonarea generală a întregii activităţi a ITCSMS .

ITCSMS Ialomita  are în structura sa:

  • Compartimentul control, certificare, înregistrare, supraveghere, monitorizare, acreditare, informatizare;
  • Compartimentul laborator de analize primire probe, umiditate, puritate, germinaţie, stare fitosanitară;
  • Compartimentul financiar contabil, resurse-umane, administrativ si relatii publice;

 

Organigrama ITCSMS IALOMITA

 

 

 

Multumim ca ne-ati vizitat ! ITCSMS IALOMIŢA